top of page
Stationary photo

HAKKIMIZDA

2022 yılında kurgulanmaya başlayan eğitim modeli ile 2023 yılında ilk şubesini açan Geleceğin Mimarları Anaokulu kaliteli eğitimi yeni nesiller ile çağdaş eğitim ortamlarında buluşturmaktadır. Geleceğin Mimarları Anaokulu'nda 21.yy eğitim anlayışı ve felsefesine uygun olarak tasarlanan AYSY modeli uygulanmaktadır. Okul öncesi öğrencilerimizin akademik, yaratıcı, sosyal ve yenilikçi nesiller olarak yetişmesi için kendine özgü eğitim programlarını tasarlamakta ve uygulamaktadır. Bu kapsamda okul öncesinde 3 yaştan 6 yaşa anaokulu eğitimi, oyun grupları, yaz ve kış okullarının yanı sıra bireysel yetenekleri ön plana çıkaran PDR programları ile desteklenmiş özel uygulama ve dersler ile hizmet vermektedir.

 

Okul öncesi eğitiminde “Reggio Emilia” yaklaşımı ile AYSY modeli desteklenmektedir. Bu içerik kapsamında öğrencilerimize Okuma Yazma Hazırlıkları, Bilim ve Matematik, İngilizce, Masal Saati, Doğada Öğrenelim, Öz Bakım Becerileri, Anlat Bakalım, STEM, STEM Merkezleri, Günlük Yaşam Kuralları ve Zarafet, Bilgi ve İletişim Teknolojileri gibi ana derslerin yanı sıra sosyal ve bedensel gelişimlerini desteklemek adına Drama, Satranç, Görsel Sanatlar, Müzik, PDR, Beden Eğitimi branş dersleri okutulmaktadır.

 

Uygulanan içerikler ve programların hedefleri aşağıdaki gibidir;

  • Aktif öğrenen, yenilikçi, sosyal ve fiziksel anlamda sağlıklı bireyler yetiştirmek.

  • Özbakım becerileri edindirmek.

  • Toplum  içerisinde kendini ifade edebilen bireyler yetiştirmek.

  • Öğrencilere çok iyi seviyede Türkçe öğretmek.

  • Öğrencilere bilimsel keşifler yaptırmak ve iyi seviyede matematik öğretmek.

  • Öğrencilerin temel seviyede ikinci dil edinimini sağlamak.

  • STEM merkezleri ile öğrencinin bireysel yeteneklerini keşfetmek ve bireysel yeteneklerine uygun özel çalışmalar planlayarak yeni beceriler edinmesini sağlamak.

  • Doğaya ve topluma uyumlu bireyler yetiştirmek.

  • Teknolojiyi doğru kullanan, çağın gereksinimlerine hakim bireyler yetiştirmek.

  • Sanat ve spor becerileri edindirmek.

bottom of page