top of page

AYSY MODELİ

AKADEMİK-YARATICI-SOSYAL-YENİLİKÇİ

Mezuniyet
Mezuniyet

AKADEMİK

Öğrencilerin yaş seviyelerine uygun olarak öğrenme becerilerin geliştirilmesi hedeflenir. Öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önüne alınarak geliştirilen özgün programlar geliştirilir. Uygulanan özgün programlar ile öğrencilere problem çözme, yaratıcılık, grup etkinliklerinde yer alma becerileri edindirilir. Bu becerileri edindirmeyi amaçlayan uygun ders araç gereçleri ve fiziksel aktiviteler ile desteklenir akademik programlar desteklenir. Öğrencilerde yaşayarak öğrenme konusunda merak uyandırılarak araştırmaya ve keşfetmeye teşvik edilir

YARATICI

Öğrencilerde var olan yaratıcılık becerisi aktif öğrenme metotları kullanılarak geliştirilir. Program içerisinde uygulanan grup etkinliklerinin desteği ile öğrencinin düşünme, problem çözme ve yaratıcılık becerileri edindirme süreçleri desteklenir. Öğlencilerin kendi zirvelerine ulaşmaları yolunda en önemli adım olan yaratıcılık becerisini geliştirecek özel destek programları ve ders araç gereçleri kullanılır. Yaratıcılık ve koordinasyon becerileri dikkat geliştirici etkinlikler ile güçlendirilir.

Yaratıcı Sınıf
Kapalı Oyun Alanında Çocuklar

SOSYAL

Öğrencilerin topluma uyumlu bireyler olarak yetişmesi için uyum süreçlerini deneyimleyerek öğrendikleri programlar uygulanır. Öğrencilerin bireysel uyumu ve bireylerin topluma uyumu konusunda eğitimleri aktif öğrenme yöntemi tamamlanır. Öğrenciler oyun, etkinlik ve gezi planlarına katılarak sosyal hayata hazırlanır. Neden-sonuç ilişkisi kurar, sorgulama ve sonuçlandırma beceresini geliştirir. Öğrencilerin doğayı anlama ve tanımalarını sağlamak amacıyla özel etkinlikler ve ders programları uygulanır. Ayrıca öğrencilerin ince motor ve kaba motor kas gelişimleri dikkatle takip edilir.

YENİLİKÇİ

21. yy’ın gereklilikleri olan algoritmik düşünme bilişsel düşünme becerilerinin edindirilmesi için programlar uygulanır. Yeni yüzyılın gereklilikleri olan donanımlara sahip sınıfları ve ders araçları ile öğrencilerin teknolojiyi tanıması doğru kullanması ve kullanım amaçlarını doğru benimsemesi sağlanır. Ayrıca tüm programlar için dünyada uygulanan yenilikçi modeller özgün ders içeriklerine dönüştürülerek program kapsamında uygulanan tüm içeriklerin yenilikçi içerikler olması sağlanır. 

Çocuklar robot
bottom of page